UNIMO HM OBJEKAT VOGOŠĆA – ZGRADA 1

Ugrađeni parket: Generalno ugrađivan hrast Natur 3-strip + kupci birali po željama.